Anmälan till röstlängden för valen 2018 och 2019

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen, är bosatt i utlandet (inte folkbokförd i Sverige) men någon gång har varit folkbokförd i Sverige har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet.

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den och för att få röstkort och material för brevröstning skickat till dig. Röstlängden som upprättas inför varje val grundas på de uppgifter som finns i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Det är också från det registret Valmyndigheten hämtar andra uppgifter om utlandssvenskar som exempelvis adressuppgifter. Information om röstlokalers öppningstider samt adresser kommer att publiceras (senast) den 1 juni, 2018.

Du anmäler dig till röstlängden genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842). Blanketten används om du är utflyttad från Sverige (utvandrad) och vill:
– anmäla dig till röstlängd eller
– anmäla ny adress när du flyttar under vistelsen i utlandet
En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till röstlängd och anmäla ny adress i utlandet på blankett SKV 7842.

>Blankett för ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842)

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på www.val.se

Har du frågor om val och rösträtt kontakta Valmyndigheten
Tel: + 46 10 57 57 000

Har du frågor om anmälan till röstlängden eller uppgifter i folkbokföringsregistret kontakta Skatteverket
Tel: + 46 8 564 851 60

Mobile Passport Station visits to Seattle during 2018: April 10-12 (FULL, waitlist available), and October 23-25

UPDATE: Please note that the passport station for April 10-12 is fully booked, but there is a waitlist available. Kindly follow the below steps in order to get a place on the waitlist. The passport station for October still has available appointments.

 

The Mobile Passport Station is a service provided by the Embassy of Sweden in Washington D.C., that enables Swedish citizens to apply for passports at a number of Consulates in the US. During 2018, the Mobile Passport Station will visit the Consulate in Seattle on April 10-12 and October 23-25.

To be registered on the appointment list for the station’s visit to the Consulate in Kirkland please complete the information below for each individual applicant and paste into an email addressed to seattle@consulateofsweden.org.

Full name:
Swedish person number/coordination number:
Resident status in the US:
Phone number:
E-mail:
Address:
Preferred date of appointment (April 10-12, October 23-25):
Preferred time of appointment (AM/PM):

Once we have received your information, we will send you an email to confirm receipt. Please note that the date and time for your appointment will be sent at a later stage.

Click HERE to read what you need to bring in order to renew your passport or apply for a first time passport. The cost of the passport and the fees can be found HERE. Note: a shipping fee will be added.

For more information, please contact us at: seattle@consulateofsweden.org

 

Information about Mobile Passport Station for 2018

The mobile passport station is a service provided by the Embassy of Sweden in Washington, DC that enables Swedish citizens to apply for passports at a number of Swedish consulates in the U.S. During 2017, the mobile passport station visited Seattle, WA on April 4-6 as well as October 24-26.

For information about Mobile Passport Station dates for 2018, please stay updated via the Swedish Embassy’s webpage. You may also sign up for our emailing list in order to receive more information about the next opportunity to renew your passport in Seattle.

1 2 3 7