Swedish Election September 9

The General Elections to the Swedish Riksdag (parliament), Municipal Assemblies and County Council Assemblies are held in Sweden on September 9, 2018.

From abroad you can choose to vote by postal mail or to cast your vote in person at the Consulate.

 

Our open hours for voting is:

August 16th at 10 am – 12 noon

August 17th at 10 am – 12 noon

 

For more information please visit Valmyndighetens website here. For further information from the Embassy, please see their here.

 

 

Mobile Passport Station visits Seattle on October 23-25 2018

 

MOBILE PASSPORT STATION IS FULLY BOOK – WAITING LIST AVAILABLE

The Mobile Passport Station is a service provided by the Embassy of Sweden in Washington D.C., that enables Swedish citizens to apply for passports at a number of Consulates in the US. During the rest of 2018, the Mobile Passport Station will visit the Consulate in Seattle on October 23-25.

To be registered on the appointment list for the station’s visit to the Consulate in Kirkland please complete the information below for each individual applicant and paste into an email addressed to seattle@consulateofsweden.org.

Full name:
Swedish person number/coordination number:
Resident status in the US:
Phone number:
E-mail:
Address:
Preferred date of appointment (October 23-25):
Preferred time of appointment (AM/PM):

Once we have received your information, we will send you an email to confirm receipt. Please note that the date and time for your appointment will be sent at a later stage.

Click HERE to read what you need to bring in order to renew your passport (adult) or HERE (child). The cost of the passport and the fees can be found HERE. Note: a shipping fee will be added.

For more information, please contact us at: seattle@consulateofsweden.org

 

Valet 2018 – röstlängd, brevrösta, förtidsrösta

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen, är bosatt i utlandet (inte folkbokförd i Sverige) men någon gång har varit folkbokförd i Sverige har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet.

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den och för att få röstkort och material för brevröstning skickat till dig. Röstlängden som upprättas inför varje val grundas på de uppgifter som finns i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Det är också från det registret Valmyndigheten hämtar andra uppgifter om utlandssvenskar som exempelvis adressuppgifter. Information om röstlokalers öppningstider samt adresser kommer att publiceras (senast) den 1 juni, 2018.

Du anmäler dig till röstlängden genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842). Blanketten används om du är utflyttad från Sverige (utvandrad) och vill:
– anmäla dig till röstlängd eller
– anmäla ny adress när du flyttar under vistelsen i utlandet
En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till röstlängd och anmäla ny adress i utlandet på blankett SKV 7842.

>Blankett för ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842)

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på www.val.se

Information finns även på Ambassadens hemsida.

Har du frågor om val och rösträtt kontakta Valmyndigheten
Tel: + 46 10 57 57 000

Har du frågor om anmälan till röstlängden eller uppgifter i folkbokföringsregistret kontakta Skatteverket
Tel: + 46 8 564 851 60

Brevrösta från utlandet

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta det vill säga skicka sin röst med posten. Det gäller också för sjömän på fartyg i utrikes fart.

Brevrösten får skickas från utlandet tidigast 45 dagar före valdagen. Brevrösten får inte postas från Sverige. Brevrösten ska ha kommit fram i tid till rösträkningen.

För utlandssvenskar som fallit ur röstlängden måste brevrösten komma fram senast dagen innan valdagen för att räknas i valet.

Särskilt material behövs för att brevrösta

För att brevrösta behöver du ett särskilt material. Materialet finns färdigförpackat i ett kuvert och innehåller valkuvert, blanka valsedlar, ytterkuvert och omslagskuvert. På de blanka valsedlarna kan du själv skriva partiets namn.

Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten, en kommun, en svensk ambassad eller ett konsulat.

Du kan beställa brevröstningsmaterial från Konsulatet i Seattle genom att kontakta oss via telefon eller email:

+1 425 952 6299

Seattle@consulateofsweden.org

Rösta på ambassad eller konsulat

Alla som befinner sig utomlands kan rösta på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat. Konsulatet i Seattle håller öppet för förtidsröstning den 16nde och 17nde augusti 2018, mellan 10:00 och 12:00 bägge dagar.

För att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat måste du ha med dig en id-handling. Som id-handling räknas:

  • Svenskt pass
  • Svenskt id-kort
  • En lokal officiell legitimation.
  • Om du inte har med dig en id-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste då kunna visa en id-handling.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort eller ett adresskort skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler.

Förtidsröstningen får börja 24 dagar före valdagen. Röstmottagningen sker under en begränsad tidsperiod och öppettiderna kan variera. Röstmottagningen avslutas på olika tidpunkter i olika länder beroende på att rösterna måste hinna transporteras till Sverige innan valdagen. Du kan alltså inte rösta på valdagen i utlandet.

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på www.val.se

Har du frågor om val och rösträtt kontakta Valmyndigheten
Tel: + 46 10 57 57 000

Har du frågor om anmälan till röstlängden eller uppgifter i folkbokföringsregistret kontakta Skatteverket
Tel: + 46 8 564 851 60

1 2 3 7